CAP. I. CONSTITUIRE

Art. 1 Asociația este constituită în baza O.G. nr 26/2000 modificată și completată, fiind apolitică, nonprofit, neguvernamentală, cu caracter independent, funcționând în scopul promovării sustenabile a dezvoltării comunităților cu orientare pe progres social, al mediului, cultural și economic.

Art. 2 Asociația este persoană juridică română. Ea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română privind asociațiile și fundațiile și prezentul Statut.

CAP. II: DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ

Art. 3 Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA TINERETUL ORTODOX ROMÂN – IAȘI (A.T.O.R. – IAȘI).

Asociația are ca patroni spirituali pe Sf. M. Mc. Gheorghe și pe Sf. Cuv. Parascheva. (filialele ASOCIAȚIEI TINERETUL ORTODOX ROMÂN – IAȘI pot alege pe lângă Sf. Cuv. Parascheva un alt ocrotitor al filialei).

Art. 4 Sediul Asociației este în Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă, strada. Cloșca, nr.9.

Sediul va putea fi schimbat în altă locație prin hotărârea Consiliului director, cu respectarea prevederilor legii privind înscrierea modificărilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Dacă doriți să lecturați întregul statut îl puteți descărca.